BIG data | posterserie

In deze posterserie worden zes onderzoeken gepresenteerd die draaien om gigantische hoeveelheden data: big data. Big data spelen een steeds grotere rol in onze samenleving. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt groeit exponentieel en deze data leidt tot nieuwe inzichten die overheden en bedrijven kunnen helpen bij het plannen, meten en innoveren in de stedelijke omgeving. Het is echter de vraag hoe de burger profiteert van deze grote, open en gelinkte data steden. Dit perspectief is leidend in het onderzoek van een samenwerking van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De enen en nullen – ofwel de binaire getallen waaruit de datasets zijn opgebouwd – zijn de bouwstenen voor de afbeeldingen op de posters, die de onderzoeksresultaten visueel ondersteunen.

De posterserie is gebruikt voor de lancering van het Centre for BOLD Cities op de Urban Transformations Conferentie in mei 2016 in Rotterdam.